Όροι και προϋποθέσεις

Όροι χρήσης για την εφαρμογή Dribe

Όροι χρήσης για την εφαρμογή Dribe

1 . Γενικά

1.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης Εφαρμογής («Όροι Χρήσης Εφαρμογής») σχετίζονται με η χρήση της εφαρμογής Dribe («η Εφαρμογή»), που παρέχεται από την εταιρεία KOSMOCAR Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, εφεξής «Dribe», «εμείς» ή «εμάς») Μηλιαράκη αρ. 53-55, 11145 Αθήνα ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000270601000 Α.Φ.Μ.: 094029054

1.2. Σε περίπτωση αλλαγών στους Όρους Χρήσης Εφαρμογής, θα ειδοποιηθείτε κατά τη σύνδεση στην Εφαρμογή και θα σας ζητηθεί επίσης να ελέγξετε και να αποδεχτείτε τους τροποποιημένους όρους.

1.3. Πατώντας "Αποδοχή", αναγνωρίζετε ότι η από μέρους σας χρήση της Εφαρμογής υπόκειται στους όρους που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης Εφαρμογής.

2. Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης

2.1. Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, θα σας ζητηθεί να δώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) και να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης.

2.2. Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση απόρρητου και τη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας και πρέπει να αποσυνδέεστε από τον λογαριασμό σας μετά τη χρήση. Ο κωδικός πρόσβασής σας είναι προσωπικός και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τρίτους.

2.3. Εάν υποψιάζεστε ότι γίνεται αθέμιτη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την Dribe και να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

2.4. Εάν η Dribe έχει λόγους να πιστεύει ότι ο κωδικός πρόσβασής σας αποκαλύφθηκε ή χρησιμοποιήθηκε με άλλο τρόπο από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, η Dribe έχει το δικαίωμα να κλείσει το λογαριασμό χρήστη σας.

2.5. Η Dribe δύναται να απαιτήσει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας ανά πάσα στιγμή.

3. Νομικές Απαιτήσεις

3.1. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων των Όρων Χρήσης Εφαρμογής, πρέπει να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.2. Η Dribe δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

4. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

4.1. Όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην Εφαρμογή και το υλικό εντός της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά δικαιωμάτων δημιουργού, εμπορικών σημάτων, λογότυπων και ονοματικών πεδίων, ανήκουν στην Dribe A/S.

4.2. Οι παρόντες Όροι Χρήσης Εφαρμογής δε σας παρέχουν το δικαίωμα να εκμεταλλεύεστε τέτοια δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

5. Περιορισμός Ευθύνης

5.1. Η Εφαρμογή παρέχεται «ως έχει» και «όπως διατίθεται». Η Dribe αποποιείται ρητά κάθε ευθύνης και εγγύησης, ρητής, σιωπηρής ή νόμιμης, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων καταλληλόλητας προς συγκεκριμένο σκοπό, πρόσβασης, μη-παραβίασης και ως προς την ακρίβεια, πληρότητα ή αξιοπιστία των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω της Εφαρμογής.

5.2. Η Dribe δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που προκύπτει από τη χρήση ή το περιεχόμενο της Εφαρμογής, τα σχετικά δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή παραδοτέο από την Dribe. Επομένως, η Dribe ουδέποτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας επιχειρηματικής δραστηριότητας, διαφυγόντων κερδών, απώλειας δεδομένων ή οποιασδήποτε άλλης έμμεσης ή επακόλουθης ζημίας.

6. Απόρρητο

6.1. Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό χρήστη στην Εφαρμογή, η Dribe θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με εσάς ως χρήστη. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πώς χειριζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στην πολιτική απορρήτου μας, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ: dribe.gr/legal/privacy-policy

7. Cookies

7.1. Η Dribe αποθηκεύει cookies στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην Εφαρμογή και στον ιστότοπό μας, προκειμένου να σας παρέχει μια στοχευμένη εμπειρία χρήστη.

8. Διαθεσιμότητα της Εφαρμογής

8.1. Η Dribe δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάλειπτη πρόσβαση στην Εφαρμογή.

8.2. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη χρήση της Εφαρμογής ή προκύψει ένας σύνδεσμος λήψης αρχείων που δε λειτουργεί, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@dribe.gr.

9. Μερική ακυρότητα

9.1. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης Εφαρμογής κηρυχθεί άκυρη, η εν λόγω διάταξη θα αντικατασταθεί με τρόπο που να αντικατοπτρίζει όσο τον δυνατόν πλησιέστερα τον σκοπό της αρχικής διάταξης και οι υπόλοιπες διατάξεις των Όρων Χρήσης Εφαρμογής θα παραμείνουν σε ισχύ.

10. Σύνδεσμοι στην Εφαρμογή

10.1. Η Εφαρμογή ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που παρέχονται από τρίτα μέρη. Η Dribe δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοτόπων.

10.2. Η εκ μέρους σας χρήση τέτοιων ιστοσελίδων γίνεται με δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε να ελέγξετε τους όρους και τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων κατόχων ιστοτόπων.

11. Διαγραφή

11.1. Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό χρήστη σας στην Εφαρμογή. Εάν έχετε δημιουργήσει έναν λογαριασμό χρήστη Dribe, διαγραφή του λογαριασμού χρήστη σας μπορεί να γίνει μόνο σύμφωνα με τους κανόνες διαγραφής που καθορίζονται στους Όρους Χρήσης. Εάν έχετε μισθώσει οχήματα μέσω της Εφαρμογής, μπορείτε να καταγγείλετε τη Σύμβαση Μίσθωσης μόνο σύμφωνα με τους κανόνες καταγγελίας που καθορίζονται στη Σύμβαση Μίσθωσης.

11.2. Η Dribe μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμό χρήστη σας με προειδοποίηση 30 ημερών.

12. Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία

12.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης Εφαρμογής θα διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, με την επιφύλαξη των αναγκαστικού δικαίου κανόνων προστασίας καταναλωτή που ισχύουν στη χώρα όπου διαμένετε.

13. Στοιχεία επικοινωνίας

Dribe Μηλιαράκη αρ. 53-55, 11145 Email: info@dribe.gr 2109981110