Το αυτοκίνητό μου έχει υποστεί ζημιά

Ποιες ζημιές είναι αποδεκτές και ποιες όχι;

Παρακάτω μπορείς να βρεις ποιες ζημιές θεωρούνται αποδεκτές (φθορά από συνήθη χρήση) και ποιες μη αποδεκτές. Οι μη αποδεκτές ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της μίσθωση, χρεώνονται στον εκάστοτε οδηγό με μέγιστο ποσό κάλυψης την απαλλαγή μεικτής ασφάλειας.

Η επισκόπηση των δύο κατηγοριών φαίνεται παρακάτω

Εξωτερικό

Αποδεκτές

Μη αποδεκτές

Μεμονωμένες και επιφανειακές γρατσουνιές στο χρώμα έως 2,5 εκατοστά.

Γρατσουνιές που έχουν εισχωρήσει στο χρώμα, γίνονται αισθητές με το νύχι ή/και έχουν διαφορετικό χρώμα από το χρώμα του αυτοκινήτου.

Βαθουλώματα διαμέτρου έως 2 εκατοστά.

Βαθουλώματα με ζημιές στο χρώμα και/ή γρατσουνιές. Το σχήμα του βαθουλώματος πρέπει να είναι μαλακό και όχι μυτερό ή σε σχήμα V σε βάθος. Βαθουλώματα με μυτερή ή αιχμηρή άκρη στο περίγραμμά τους.

Ζημιά στη στεφάνη του τροχού, στη φλάντζα του τροχού και στο κράμα μήκους έως 1 εκατοστό.

Ζημιά στη στεφάνη χείλος του τροχού, στη φλάντζα του τροχού και στο κράμα μεγαλύτερο από 1 εκατοστό.

Εσωτερικό

Αποδεκτές

Μη αποδεκτές

Ταπετσαρίες (δέρμα και ύφασμα) που είναι άθικτες.

Ταπετσαρίες (δέρμα και ύφασμα) που έχουν αλλοιωθεί.

Εσωτερική επένδυση και όργανα που είναι άθικτα.

Εσωτερική επένδυση και όργανα που έχουν αλλοιωθεί.

Άλλα μέρη του οχήματος

Αποδεκτές

Μη αποδεκτές

Εξωτερικά αξεσουάρ/ επιπλέον εξοπλισμός αυτοκινήτου (συμπεριλαμβανομένου του γρύλου), που είναι άθικτος κατά την επιστροφή.

Εξωτερικά αξεσουάρ/εξοπλισμός αυτοκινήτου που έχουν αλλοιωθεί ή απουσιάζουν κατά την επιστροφή.

Σωστή συμπλήρωση καυσίμου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αυτοκινήτου.

Λανθασμένη συμπλήρωση καυσίμου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αυτοκινήτου.

Γενική λίστα ελέγχου

Όλες οι ζημιές πρέπει να αναφέρονται στην ασφαλιστική εταιρεία και στην :Dribe. Το όχημα πρέπει να επιστραφεί με όλα όσα παρέλαβες όταν το πήρες, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων πινακίδων κυκλοφορίας, των καλωδίων φόρτισης κ.λπ. Το αυτοκίνητο πρέπει να καθαριστεί μέσα και έξω και να έχει γεμάτο ρεζερβουάρ κατά την επιστροφή/παράδοση.

Τι περιλαμβάνει η ασφάλειά μου;

Η ασφάλεια του οχήματός σου περιλαμβάνει μεικτή ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης, αλλά εσύ ο ίδιος είσαι υπεύθυνος για ζημιές μέχρι το ποσό της απαλλαγής.