Γενική χρήση του οχήματος

Μπορούν οι φίλοι και η οικογένειά μου να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητο;

Ναι, μπορείς να προσθέσεις τους φίλους και την οικογένειά σου ως πρόσθετους οδηγούς ή αλλίως Co:Dribers, μέσα από την εφαρμογή.

Σημείωση: Ένας Co:Driber μπορεί να χειρίζεται το αυτοκίνητο, αλλά πρέπει να προστεθεί εκ των προτέρων στο συμφωνητικό μίσθωσης, μέσω της εφαρμογής.

Είναι δική σου ευθύνη να προσθέσεις τις άδειες των Co:Dribers εντός της εφαρμογής, για να εξασφαλίσεις ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος. Με αυτόν τον τρόπο, το συμφωνητικό ενοικίασης θα ενημερώνεται αυτόματα και το άτομο θα αναφέρεται ως χρήστης του αυτοκινήτου.

Εάν σε σταματήσει για έλεγχο, θα πρέπει να μπορείς να προσκομίσεις την έγκυρη συμφωνία ενοικίασης με τυχόν επιπλέον οδηγούς, ανά πάσα στιγμή. Μπορείς να βρεις να την τρέχουσα συμφωνία ενοικίασης στην εφαρμογή :Dribe. Εάν έχεις δανείσει το αυτοκίνητο, θα πρέπει είτε να εκτυπώσεις το συμφωνητικό ενοικίασης και να το τοποθετήσεις στο αυτοκίνητο είτε να το στείλεις μέσω email στον επιπλέον οδηγό, ο οποίος μπορεί στη συνέχεια να το παρουσιάσει ψηφιακά στις αρμόδιες αρχές.

Όσον αφορά τους νεαρούς Co:Driber

Λάβε υπόψη ότι όταν προσθέσεις Co:Driber ηλικίας 18-21 ετών, θα επιβαρυνθείς με ασφαλιστική επιβάρυνση 40€ / 30 ημέρες. Η πληρωμή θα τεθεί σε ισχύ μόνο όταν ενεργοποιήσεις την επιλογή "Νεαρός Co:Driber" στο όχημα σου.

Με την ίδια ασφάλιση νεαρού co-:Driber μπορείς να προσθέσεις επιπλέον νεαρούς οδηγούς, χωρίς πρόσθετο κόστος.