Γενική χρήση του οχήματος

Πώς διαχειρίζομαι τις κλήσεις παράνομης στάθμευσης και τα πρόστιμα;

Πρόστιμα Παράνομης Στάθμευσης και Ταχύτητας

Οποιαδήποτε μορφή προστίμου δεν περιλαμβάνεται στο συμφωνητικό μίσθωσης και σε περίπτωση που δεν έχεις διεκπαιρεώσει τις πληρωμές, θα χρεωθείς με αυτές. Το ποσό που θα χρεωθείς είναι διαχειριστικό κόστος 40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, συν το κόστος του προστίμου.