Το αυτοκίνητό μου έχει υποστεί ζημιά

Τι καλύπτει η ασφάλεια;

Η ασφάλεια του οχήματός σου περιλαμβάνει μεικτή ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης, αλλά εσύ ο ίδιος είσαι αναλαμβάνεις τις ζημιές για τις οποίες ευθύνεσαι, μέχρι το ποσό των 500€ της απαλλαγής.