Όροι και προϋποθέσεις

Τιμοκατάλογος

Το εννοούμε όταν λέμε ότι δεν υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις στην :Dribe. Ωστόσο, έχουμε ορισμένους κανόνες που θα θέλαμε να τηρούν οι πελάτες μας, καθώς η απόκλιση από αυτούς μπορεί να οδηγήσει σε έξοδα ή απώλεια εσόδων για εμάς. Ως εκ τούτου, έχουμε καταρτίσει έναν τιμοκατάλογο με τις χρεώσεις με τις οποίες ενδέχεται να επιβαρυνθείς εάν τυχόν δεν χρησιμοποιήσεις το όχημα όπως προορίζεται. Στην :Dribe, δεν θεωρούμε τα έξοδα και τις πρόσθετες χρεώσεις ως πηγή εισοδήματος. Όλα τα ποσά καθορίζονται με βάση τα έξοδα που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα λόγω απώλειας της χρήσης του αυτοκινήτου.

Κόστος – Το Όχημα

Τιμή με ΦΠΑ

Πρόσθετο κόστος για τον τελικό καθαρισμό (μπορεί να αγοραστεί μέσω της εφαρμογής)

25 €

Το όχημα δεν επιστρέφεται καθαρισμένο και τακτοποιημένο εσωτερικά κατά την παράδοση (τυπική προετοιμασία)

50 €

Το όχημα δεν επιστρέφεται καθαρισμένο και τακτοποιημένο εσωτερικά κατά την παράδοση και απαιτείται επαγγελματικός καθαρισμός

100 €

Υπήρξαν κατοικίδια στο όχημα, επομένως απαιτείται επαγγελματικός καθαρισμός.

100 €

Υπήρξε κάπνισμα στο όχημα ή άλλα προβλήματα αερισμού/οσμών εντός του οχήματος, επομένως απαιτείται επαγγελματικός καθαρισμός

100 €

Το όχημα δεν επιστρέφεται με γεμάτο ρεζερβουάρ.

Αν λείπει καύσιμο, + τιμή καυσίμου + τέλος διαχείρισης

Χρέωση διαχειριστή = 15€

Έχετε χάσει ένα κλειδί του αυτοκινήτου.

460 €

Ακυρώνετε την κράτηση του αυτοκινήτου σας μέσω της κατηγορίας «Everyday Ride» σε χρονικό σημείο πάνω από 30 ημέρες πριν την παραλαβή.

Θα χρεωθεί ποσοστό 15% του μισθώματος για περίοδο μίσθωσης 30 ημερών.

Ακυρώνετε την κράτηση αυτοκινήτου μέσω της κατηγορίας «Everyday Ride» σε χρονικό σημείο κάτω από 30 ημέρες πριν την παραλαβή.

Θα χρεωθεί ποσοστό 80% του μισθώματος για περίοδο μίσθωσης 30 ημερών.

Ασφάλιση ακύρωσης (μπορεί να αγοραστεί στην εφαρμογή).

30 €

Κόστη - Διαχείριση

Τιμή με ΦΠΑ

Διαχείριση (Χρέωση δημοσίων τελών, πρόστιμα στάθμευσης κ.λπ.)

40 €

Young Driber Insurance (Χρήστες και Συνοδηγοί κάτω των 21 ετών)

40 € / 30 ημέρες

Κόστος - Στάνταρ τιμολόγηση για μικρές ζημιές

Τιμή με ΦΠΑ

Λεπτομερής Εξήγηση

Γυάλισμα

90 €

Το κόστος αυτό καλύπτει επιφανειακές γρατσουνιές που μπορούν να γυαλιστούν χωρίς να επισκευαστεί το χρώμα. Εάν μια γρατσουνιά γίνεται αισθητή με το νύχι ή έχει διαφορετικό χρώμα από το χρώμα του αυτοκινήτου, θεωρείται ζημιά στο χρώμα και η γρατσουνιά θα αντιμετωπίζεται ως ασφαλιστική περίπτωση. Μία ζημία θεωρείται ότι εκτείνεται σε μια περιοχή, που σημαίνει, για παράδειγμα, μια πόρτα, ένα φτερό, η κουκούλα ή η οροφή. Εάν η ίδια γρατσουνιά εκτείνεται σε πολλές περιοχές, όπως η πόρτα και το φτερό, θα επιβάλλεται χωριστή χρέωση για κάθε περιοχή, για παράδειγμα 2 Χ 100

Βαθουλώματα

90 €

Βαθουλώματα χωρίς σχετική ζημιά στο χρώμα και/ή γρατσουνιές. Το βαθούλωμα πρέπει να έχει λείο σχήμα χωρίς αιχμηρές άκρες και δεν πρέπει να είναι μυτερό ή σχήματος V. Εάν το βαθούλωμα βρίσκεται σε μια «ράχη» ή πτυχή, για παράδειγμα, σε μια πόρτα, φτερό ή κουκούλα, δεν μπορεί να τραβηχτεί έξω και η ζημιά θα αντιμετωπίζεται ως ασφαλιστική περίπτωση.

Επισκευή ζημιάς στο χρώμα από πρόσκρουση θραύσματος πέτρας βαφής

90 €

Μικρές ζημιές στο χρώμα που προκαλούνται, για παράδειγμα, από χτύπημα πέτρας στο αμάξωμα. Όταν η ζημιά μια πέτρα ξεπεράσει το 1 εκατοστό, θα θεωρείται γίνει γρατζουνιά και θα αντιμετωπιστεί ως απαίτηση ασφαλιστική περίπτωση λύσης.

Απώλεια εταζιέρας

220 €

Σε περίπτωση απώλειας της εταζιέρας κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου ο μισθωτής θα χρεώνεται με το αναγραφόμενο κόστος.

Απώλεια καλωδίου φόρτισης

300 €

Σε περίπτωση απώλειας του καλωδίου φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου ο μισθωτής θα χρεώνεται με το αναγραφόμενο κόστος.

Επισκευή ζημιάς σε ζάντα του αυτοκινήτου

Ζημιές πέραν των αναγραφόμενων στις Φθορές από συνήθη χρήση, δηλαδή γρατσουνιές έως 1 cm. Προαπαιτείται η ζημιά να είναι εφικτά επισκευάσιμη και να μην απαιτείται η αντικατάστασή της με καινούρια. Το κόστος αφορά μόνο τις επισκευές στη ζάντα και δεν καλύπτει πιθανές ζημιές σε ελαστικά, οι οποίες αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και ξεχωριστά από τον υπάρχον όρο.

Τρύπημα / ζημιά στα ελαστικά.

300 € ανά ελαστικό

Εάν το αυτοκίνητο επιστραφεί με ελαστικά που χάνουν αέρα ή/και έχουν τρυπηθεί, θα επιβληθεί χρέωση για την επισκευή του ελαστικού. Η χρέωση αυτή δεν καλύπτει τυχόν επακόλουθη ζημιά, για παράδειγμα, στον τροχό, η οποία είναι αποτέλεσμα οδήγησης με χαμηλή πίεση ελαστικού ή με τρυπημένο ελαστικό. Εάν υπάρχουν επακόλουθες ζημιές, το περιστατικό θα αντιμετωπίζεται ως ασφαλιστική περίπτωση και ο πελάτης θα χρεωθεί με το κόστος του ημερήσιου μισθώματος ή με το ποσό της απαλλαγής που σχετίζεται με την επισκευή.

Παρακαλούμε λάβετε υπ' όψιν σας ότι οι σχετικές ζημιές των τροχών (πέρα από τη φυσιολογική φθορά) και οι ζημιές που προκύπτουν από οδήγηση με χαμηλή πίεση ελαστικού ή με τρυπημένο ελαστικό δεν καλύπτονται στην τιμή. Οι εν λόγω ζημιές θεωρούνται ως ακατάλληλη συντήρηση του οχήματος.

Χρέωση - Πληρωμή

Τιμή με ΦΠΑ

Καθυστερημένη πληρωμή/ /Χρέωση 1ης υπενθύμισης

0 €

Καθυστερημένη πληρωμή/ /Χρέωση 2ης υπενθύμισης

20 €

Εάν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στη δεύτερη υπενθύμιση, του θέματος θα επιληφθεί εξωτερική εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών, η οποία ενδέχεται να επιβάλλει πρόσθετες χρεώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.