Όροι και προϋποθέσεις

Όροι αυτόματης πληρωμής με κάρτα

Όροι αυτόματης πληρωμής με κάρτα

1.     Γενικά

1.1   Οι παρόντες όροι αυτόματης πληρωμής ισχύουν επιπροσθέτως των όρων χρήσης της εφαρμογής Dribe, των γενικών όρων μίσθωσης, των συμβάσεων μίσθωσης, των τιμοκαταλόγων κ.λπ. για τον λογαριασμό χρήστη που διατηρείτε στην εφαρμογή Dribe και την μίσθωση οχημάτων. Οι ορισμοί και οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν θα έχουν την ίδια σημασία που τους αποδίδεται στη σύμβαση μίσθωσης και στους γενικούς όρους μίσθωσης.

1.2   Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας και συνάπτοντας Σύμβαση Μίσθωσης με την Kosmocar, αναγνωρίζετε ρητά και συναινείτε στη δεσμευτική φύση των παρόντων Όρων και χορηγείτε στην Kosmocar εξουσιοδότηση να χρησιμοποιεί τα στοιχεία της κάρτας πληρωμών σας με σκοπό την πραγματοποίηση αυτόματων κρατήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις που περιγράφονται στο παρόν.

1.3   Η Kosmocar δικαιούται να αλλάξει τους παρόντες όρους με προειδοποίηση ενός μήνα. Οι αλλαγές θα κοινοποιούνται σύμφωνα με τους όρους χρήσης.

2.     Αυτόματη εξόφληση των Συμβάσεων Μίσθωσης «Everyday Ride».

2.1   Όταν έχετε συνάψει μία σύμβαση μίσθωσης οχήματος της κατηγορίας «Everyday Ride», το ποσό πληρωμής για την πρώτη περίοδο μίσθωσης θα αφαιρεθεί από την κάρτα πληρωμών σας κατά τον χρόνο παραλαβής που καθορίζεται στη Σύμβαση Μίσθωσης. Το ποσό πληρωμής που αντιστοιχεί στις επόμενες περιόδους μίσθωσης θα αφαιρείται αυτόματα από την κάρτα πληρωμών σας κάθε 30 ημέρες έως ότου λυθεί η σύμβαση μίσθωσης σύμφωνα με τους όρους μίσθωσης. Η πληρωμή προεγκρίνεται στην πιστωτική σας κάρτα 4 ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής.

3.     Αυτόματη εξόφληση άλλων ποσών

3.1   Σε περίπτωση που η Kosmocar εγείρει αξιώσεις εναντίον σας σε σχέση με τη μίσθωση και τη χρήση ενός οχήματος (π.χ. ζημιές στο όχημα, έλλειψη καθαρισμού/ανεφοδιασμού, πρόστιμα στάθμευσης, πρόστιμα υπερβολικής ταχύτητας κ.λπ.), τα ποσά πληρωμών για αυτά θα αφαιρεθούν αυτόματα από την κάρτα πληρωμών σας. Το ίδιο ισχύει και για άλλες αξιώσεις που ενδέχεται να εγείρει η Dribe εναντίον σας από τη συμβατική σχέση (π.χ. διαχειριστικά έξοδα, κόστη υπενθύμισης οφειλών και άλλες χρεώσεις σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο).

4. Απόρριψη, ένσταση και ανάκληση συγκατάθεσης

4.1   Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση από την Kosmocar των στοιχείων της κάρτας πληρωμών σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής Dribe ή επικοινωνώντας με info@dribe.gr. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιεί η Kosmocar τα στοιχεία της κάρτας πληρωμών σας, αυτό ισοδυναμεί με διαγραφή του προφίλ χρήστη στην εφαρμογή Dribe και τυχόν συμβάσεων μίσθωσης. Ωστόσο, εξακολουθείτε να είστε υποχρεωμένοι να διασφαλίζετε την έγκαιρη πληρωμή τυχόν οφειλόμενων ποσών βάσει των συμφωνηθεισών συμβάσεων. 4.2   Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε ή έχετε ενστάσεις για μια πληρωμή, μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας με το info@dribe.gr. Επιπλέον, έχετε την επιλογή να αμφισβητήσετε μια ολοκληρωμένη πληρωμή επικοινωνώντας με την τράπεζά σας.

5. Ενημέρωση και αποθήκευση Πληροφοριών

5.1 Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε ενημερωμένα τα στοιχεία της κάρτας πληρωμών σας σε περίπτωση λήξης, ακύρωσης, απώλειας ή παρόμοιων περιστάσεων. Μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία της κάρτας πληρωμών σας στην εφαρμογή Dribe.

5.2. Τα στοιχεία της κάρτας πληρωμών θα καταχωρηθούν και θα αποθηκευτούν με ασφάλεια από τρίτο μέρος εγκεκριμένο με βάση τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.