Ποια τα οφέλη της :Dribe για τον εργαζόμενο;

Για πόσο καιρό δεσμευόμαστε με το όχημα;

Η δεσμευτική περίοδος για κάθε όχημα είναι είτε 1 είτε 6 μήνες, βάσει της συμφωνίας σας με την :Dribe. Μόλις λήξει αυτή η περίοδος, οι εργαζόμενοι έχουν την ευελιξία, είτε να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το τρέχον όχημά τους είτε να αλλάξουν με ένα άλλο. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν την επιλογή του οχήματός τους, ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.