Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η νομική οντότητα που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι: 

Η εταιρεία με την επωνυμία: 

Kosmocar A.E. 

οδός Μηλιαράκη 53-55 

11145 Αθήνα 

Ελλάδα 

Email: info@dribe.gr 

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι σημαντικό για την Kosmocar A.E. (εφεξής "Dribe") τα προσωπικά σας δεδομένα να συλλέγονται και να επεξεργάζονται με ασφαλή και νόμιμο τρόπο. 

Έχουμε καταρτίσει την παρούσα πολιτική απορρήτου (η "Πολιτική απορρήτου"), η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, και σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την Πολιτική απορρήτου διεξοδικά και προσεκτικά.  

"Εσείς" είναι το πρόσωπο που έχει δημιουργηθεί ως χρήστης στην εφαρμογή, πελάτης ή εγγεγραμμένος οδηγός που έχει πρόσβαση στο όχημα κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης ή έχει συναινέσει στη λήψη προωθητικών ενεργειών (marketing) από την Dribe.  

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3.1. Δημιουργία προφίλ χρήστη και χρήση της εφαρμογής και του ιστότοπου 

Σκοπός 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:     

- Δημιουργία του προφίλ χρήστη και του λογαριασμού σας. 

- Γενική διαχείριση του λογαριασμού σας.  

- Κοινοποίηση των αξιολογήσεών σας ως χρηστών.  

- Αποστολή σε εσάς ανακοινώσεων υπηρεσιών, ειδοποιήσεων και άλλων αλλαγών στην Εφαρμογή ή στους Όρους.  

- Αξιολόγηση της πιστωτικής σας βαθμολογίας σε σχέση με τη δημιουργία λογαριασμού.  

- Διεύθυνση IP. 

- Στατιστικά στοιχεία.  

 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων 

Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν:  

- Προφίλ χρήστη Dribe: Όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμός τηλεφώνου, εικόνα προφίλ (εάν έχει προστεθεί). 

- Λογαριασμός χρήστη Dribe: Αριθμός διπλώματος και φωτογραφία της άδειας οδήγησης, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, διεύθυνση πληρωμής, όνομα, διεύθυνση, οδός, ταχυδρομικός κώδικας και πόλη, ηλικία, αριθμός ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου. Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σε οργανισμό αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας (μόνο σε σχέση με τη δημιουργία λογαριασμού). 

- Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: Επεξεργαζόμαστε τα βιομετρικά σας δεδομένα (φωτογραφία) σε σχέση με τη δημιουργία του λογαριασμού σας με το δίπλωμα οδήγησής σας.    

 

Πηγές 

Συλλέγουμε πληροφορίες από τις ακόλουθες πηγές:  

- Απευθείας από εσάς. 

- Από το όχημα, την εφαρμογή και τον ιστό. 

- Από οργανισμούς αναφοράς πιστωτικών δεδομένων.  

 

Βάση για την επεξεργασία 

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα βάσει της ακόλουθης νομικής βάσης:  

- ΓΚΠΔ άρθρο 6.1.β Απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για την εφαρμογή μέτρων που λαμβάνονται κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης. 

 

- ΓΚΠΔ άρθρο 6.1.γ Απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που μας επιβάλλεται, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της φορολογικής νομοθεσίας, της σχετικής νομοθεσίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της πιστωτικής νομοθεσίας. 

- ΓΚΠΔ Άρθρο 6.1.στ Απαραίτητη για την επιδίωξη του έννομου συμφέροντός μας να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να σας εμφανίζουμε σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του οχήματος από εσάς, καθώς και να αναπτύσσουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες μας στην εφαρμογή μας, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε νέες λειτουργίες στην εφαρμογή που θα βελτιστοποιήσουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, είναι προς το συμφέρον μας να μπορείτε εσείς και άλλοι χρήστες του Dribe να μοιράζεστε και να βλέπετε κριτικές για τα αυτοκίνητα που προσφέρονται στην εφαρμογή μας.  

- ΓΚΠΔ άρθρο 6.1.α Εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεση σας με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, λαμβάνεται ο εθνικός αριθμός φορολογικού μητρώου ταυτότητας και άλλα προσωπικά δεδομένα με σκοπό τη διενέργεια αξιολόγησης της πιστοληπτικής σας βαθμολογίας. 

 

Αποδέκτες  

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:  

- Εταιρείες του ομίλου.  

- Προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών πληροφορικής, της υποστήριξης πληροφορικής. 

- Δημόσιες αρχές, σύμβουλοι και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

- Οι κριτικές των οχημάτων που μοιράζονται στην εφαρμογή Dribe εμφανίζονται σε όλους τους χρήστες στην εφαρμογή και στον ιστό. 

 

Διατήρηση 

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που αναφέρονται:  

- Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα έχετε ενεργό προφίλ ή λογαριασμό ή έχετε χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Dribe ή έχετε έρθει σε επαφή με την Dribe τα τελευταία 3 χρόνια, μετά το οποίο όλα τα προσωπικά δεδομένα θα ανωνυμοποιηθούν ή θα διαγραφούν. 

- Οι αξιολογήσεις σας ως χρήστες θα ανωνυμοποιηθούν στην εφαρμογή όταν διαγράψετε το προφίλ χρήστη. Εφόσον το προφίλ χρήστη σας είναι ενεργό, μπορείτε πάντα να διαγράψετε μόνοι σας τις κριτικές σας. 

- Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε νομικά έγγραφα και φορολογικά παραστατικά (τιμολόγια, σύμβαση μίσθωσης κ.λπ.) αποθηκεύονται για πέντε (5) έτη από το τέλος του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται η καταχώριση. 

 

3.2. Δημιουργία και διαχείριση συνδρομών 

Σκοπός 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:                 

- Διαχείριση των οχημάτων. 

- Ταυτοποίηση της ταυτότητάς σας ως συνδρομητή και πρόληψη της απάτης. Στο βαθμό που έχετε εγγράψει συνοδηγό για το όχημα, θα επεξεργαστούμε επίσης προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον συνοδηγό. 

- Εφοδιασμός και διανομή.  

- Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παράδοση/παραλαβή και την προετοιμασία των οχημάτων.  

- Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη γενική υποστήριξη και επικοινωνία μαζί σας. 

- Επισκέψεις σε συνεργεία για service και επισκευές. 

- Συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οχήματος, ώστε να μπορούμε να ανακαλέσουμε το όχημα για έγκαιρο service και επισκευή.  

- Στατιστικά στοιχεία. 

 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων 

Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν:  

- Όνομα, διεύθυνση, email, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός άδειας οδήγησης και φωτογραφία, θέση GPS της θέσης παραλαβής οχημάτων, καθώς και πληροφορίες πληρωμής. 

- Διελεύσεις service και επισκευών : Τεχνικά δεδομένα σχετικά με το μισθωμένο όχημα, τον εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του οχήματος. Πληροφορίες από το κουτί OBD, καθώς και θέση GPS σε περίπτωση μη επιστροφής του οχήματος.

- Προσωπικά δεδομένα σχετικά με αδικήματα και παραβάσεις: Πληροφορίες σχετικά με παράνομη στάθμευση, υπερβολική ταχύτητα ή άλλα αδικήματα και παραβάσεις. 

 

Πηγές 

Συλλέγουμε πληροφορίες από τις ακόλουθες πηγές:  

- Απευθείας από εσάς. 

- Από το όχημα, την εφαρμογή και τον ιστό. 

- Δημόσιες αρχές. 

- Ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες έχουμε συνάψει σύμβαση ασφάλισης. 

 

Βάση για την επεξεργασία 

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα βάσει της ακόλουθης νομικής βάσης:  

- ΓΚΠΔ Άρθρο 6.1.β Απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για την εφαρμογή μέτρων που λαμβάνονται κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης. 

- ΓΚΠΔ Άρθρο 6.1.γ. Απαραίτητο για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση που μας αναλογεί. Η νομική υποχρέωση απορρέει από το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την μίσθωση οχημάτων, τη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων σε δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, την ασφάλιση αστικής ευθύνης των μηχανοκίνητων οχημάτων, τον Κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τη φορολογική νομοθεσία καθώς και τη σχετική νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και την πιστωτική νομοθεσία. 

- ΓΚΠΔ Άρθρο 6.1.στ Απαραίτητο για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων μας για να αποτρέψουμε πιθανή απάτη με πιστωτική κάρτα, να επαληθεύσουμε ότι είστε αυτός που δηλώνετε ότι είστε, να στείλουμε ειδοποιήσεις, να αναπτύξουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες μας στην εφαρμογή μας, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε νέες λειτουργίες στην εφαρμογή που θα βελτιστοποιήσουν την εμπειρία χρήσης σας, περαιτέρω για να σας παρέχουμε γενική υποστήριξη, καθώς και για να διασφαλίσουμε ότι τα οχήματά μας συντηρούνται και επισκευάζονται εγκαίρως, επιπλέον δε για την προάσπιση των νομικών και οικονομικών συμφερόντων μας σε υποθέσεις που αφορούν παράνομη στάθμευση, πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα ή άλλες παραβάσεις κατά τη διάρκεια της ενοικίασης του οχήματος. 

- ΓΚΠΔ άρθρο 6.1.ε Το δημόσιο συμφέρον για τη θεμελίωση, την υπεράσπιση και τη διεκδίκηση νομικών αξιώσεων.  

 

Αποδέκτες  

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:  

- Εταιρείες του ομίλου  

- Προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών πληροφορικής, υποστήριξης πληροφορικής.  

- Δημόσιες αρχές, σύμβουλοι και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

- Αστυνομία, Δήμοι και εταιρείες στάθμευσης σε σχέση με διοικητικές, αστικές και ποινικές παραβάσεις , οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση του οχήματός σας.  

- Επιχειρηματικοί συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών και εξωτερικών συνεργείων αυτοκινήτων.  

- Ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες έχουμε συνάψει σύμβαση ασφάλιση. 

 

Διατήρηση 

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που αναφέρονται:  

- Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα έχετε ενεργό προφίλ ή λογαριασμό ή έχετε χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Dribe ή έχετε έρθει σε επαφή με την Dribe τα τελευταία 3 χρόνια, μετά το οποίο όλα τα προσωπικά δεδομένα θα ανωνυμοποιηθούν ή θα διαγραφούν. 

- Τα εμπορικά και νομικά έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην εφαρμογή και για έως και 3 χρόνια μετά. Ωστόσο, η σύμβαση μίσθωσης αποθηκεύεται για τουλάχιστον 5 έτη.  

- Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο λογιστικό υλικό (τιμολόγια κ.λπ.) αποθηκεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία  για πέντε (5) έτη από το τέλος του οικονομικού έτους στο οποίο αφορά η εγγραφή.  

- Ανατρέξτε στην ενότητα 9 στο τέλος της πολιτικής απορρήτου (παράρτημα) σχετικά με τα τεχνικά δεδομένα που αποθηκεύουμε.   

- Αποθηκεύουμε τα κύρια δεδομένα σχετικά με το μισθωμένο όχημα για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένος ως χρήστης στην εφαρμογή ή έχετε ενεργή σύμβαση ενοικίασης και για έως και 5 χρόνια μετά. Η σύμβαση ενοικίασης αποθηκεύεται για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια. 

- Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται επίσης να αποθηκευτούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για λόγους που σχετίζονται με νομικές, οικονομικές ή άλλες εκκρεμότητες σχετιζόμενες με τη μίσθωση του οχήματος και μέχρι την παρέλευση του γενικού χρόνου παραγραφής (20 έτη). 

 

3.3. Μάρκετινγκ και διαγωνισμοί 

Σκοπός 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:   

- Νέα και προσφορές.  

- Μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της στόχευσης της επικοινωνίας μας μαζί σας με βάση τα ενδιαφέροντά σας και την αποστολή σχετικών ειδήσεων, προωθητικών ενεργειών, προσφορών κ.λπ.  

- Διαγωνισμοί. 

- Για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη στις πλατφόρμες μας (ιστότοπος και εφαρμογή) - διαβάστε περισσότερα στην Πολιτική cookies 

- Στατιστικά στοιχεία. 

 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων 

Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν:  

- Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, e-mail, ταχυδρομικός κώδικας και άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε σε σχέση με τον διαγωνισμό. 

- Διεύθυνση IP, τα ενδιαφέροντά σας και δεδομένα cookies από τον ιστότοπο και την εφαρμογή μας. 

Πηγές 

Συλλέγουμε πληροφορίες από τις ακόλουθες πηγές:  

- Απευθείας από εσάς 

- Cookies τρίτων μερών. 

 

Βάση για την επεξεργασία 

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα στην ακόλουθη νομική βάση:  

- ΓΚΠΔ άρθρο 6.1.α. Κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης 

- ΓΚΠΔ Άρθρο 6.1.στ Απαραίτητο για την επιδίωξη του έννομου συμφέροντός μας να διασφαλίσουμε αποτελεσματικό και σχετικό μάρκετινγκ προς εσάς, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη και των λειτουργιών των πλατφορμών μας. 

 

Αποδέκτες  

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:  

- Εταιρείες του ομίλου.  

- Προμηθευτές και μεταπωλητές, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών πληροφορικής, της υποστήριξης πληροφορικής.  

- Επιχειρηματικούς συνεργάτες, συμβούλους, διοργανωτές εκδηλώσεων, διαφημιστικά γραφεία και εταιρείες marketing, διαφημιστές. 

 

Διατήρηση 

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που αναφέρονται:  

- Επεξεργαζόμαστε το όνομα και το email σας για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένος στο ενημερωτικό μας δελτίο και έως 2 έτη από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.   

- Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και έως 3 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή  του δώρου. Οι πληροφορίες σχετικά με τον νικητή του διαγωνισμού ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το βραβείο. 

- Αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP και δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και της εφαρμογής Dribe για διάστημα έως και 3 ετών από την τελευταία φορά που επισκεφτήκατε τον ιστότοπο ή χρησιμοποιήσατε την Πολιτική cookies

4. ΚΟΙΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Η Dribe και κάθε πάροχος μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται σε σχέση με την επίσκεψή σας στο προφίλ ή τις σελίδες μας στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  

Facebook (Meta Platforms, inc.)  

Η πολιτική απορρήτου του Facebook είναι διαθέσιμη.

Μπορείτε να διαβάσετε τη συμφωνία για την από κοινού ευθύνη δεδομένων. 

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας στο Facebook. 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. 

 

Instagram (Meta Platforms, Inc.) 

Η πολιτική απορρήτου του Instagram είναι διαθέσιμη. 

Μπορείτε να διαβάσετε τη συμφωνία για την από κοινού ευθύνη για τα δεδομένα. 

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας στο Instagram. 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. 

 

Facebook Ireland Ltd. (Meta Platforms, Inc.)  

4 Grand Canal Square  

Grand Canal Harbour  

Δουβλίνο 2, Ιρλανδία 

 

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company) 

Η πολιτική απορρήτου της LinkedIn είναι διαθέσιμη. 

Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τη συμφωνία για την κοινή ευθύνη για τα δεδομένα. 

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας στο LinkedIn. 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. 

 

LinkedIn Ireland Unlimited Company 

Υπόψη: Προστασία δεδομένων 

Wiltton Plaza 

Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία 

 

4.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ   

Σκοπός της επεξεργασίας  

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: 

- Βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ και των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

- Στατιστικά στοιχεία και ανάλυση. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των εργαλείων Pixels και Conversion API μέσω του Facebook, καθώς και του Insight μέσω του LinkedIn, όταν ανεβάζουμε και προωθούμε θέσεις εργασίας σε αυτά. 

- Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν σχολιάσετε μια δημοσίευση, αφήσετε μια κριτική ή μας στείλετε ένα μήνυμα. - Marketing. - Για την ανακοίνωση των νικητών των διαγωνισμών. - Για την παροχή υποστήριξης πελατών είτε μέσω άμεσου μηνύματος είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Ειδικότερα, οι πάροχοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: 

 • Βελτίωση του συστήματος διαφημίσεών τους. 

 • Για την παροχή στην Dribe στατιστικών στοιχείων που καταρτίζουν οι πάροχοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης βάσει της επίσκεψής σας στα προφίλ και τις σελίδες μας κ.λπ. 

 • Διαφήμιση και εξατομίκευση των δραστηριοτήτων στον ιστότοπο. 

 Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν: 

 • Πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο προφίλ σας.  

 • Όνομα και όνομα χρήστη. 

 • Φύλο, ηλικία και ημερομηνία γέννησης. 

 • Οικογενειακή κατάσταση, χώρος εργασίας, ενδιαφέροντα, επαγγελματική εμπειρία, φίλοι, φωτογραφίες, η πόλη σας. 

 • Ενδεχομένως διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου.  

 • Οποιαδήποτε επικοινωνία έχετε μαζί μας μέσω των σελίδων/προφίλ μας, όπως ερωτήσεις σχόλια σε αναρτήσεις μας. 

 • Διεύθυνση IP. 

 • Πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά σας όσον αφορά τα κλικ, τις αγορές σας. 

 • Εγγραφές για ενημερωτικά δελτία, διαγωνισμούς και στοιχεία επικοινωνίας. 

 Πηγές Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τις ακόλουθες πηγές: 

 • Απευθείας από εσάς. 

 • Δημόσιες πηγές, π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 Βάση για την επεξεργασία  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της ακόλουθης νομικής βάσης:  

 • ΓΚΠΔ άρθρο 6.1.στ. Απαραίτητο για την επιδίωξη του έννομου συμφέροντός μας να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας προωθούμε στην αγορά στα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και του έννομου συμφέροντός μας για τη βελτιστοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών και των προϊόντων μας.  

 • ΓΚΠΔ Άρθρο 6.1.στ. Απαραίτητο για την επιδίωξη του συμφέροντος των παρόχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης να βελτιώσουν το σύστημα διαφήμισής τους και να παρέχουν στατιστικά στοιχεία στην Dribe, τα οποία ο πάροχος μέσων κοινωνικής δικτύωσης καταρτίζει, για παράδειγμα, με βάση την επίσκεψή σας στο προφίλ/στη σελίδα μας. 

 • ΓΚΠΔ άρθρα 6.1.α. και 9.2.α. (συγκατάθεση) Σε ειδικές περιπτώσεις, η Dribe επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τη μορφή της φωτογραφίας ή του βίντεο σας βάσει της προηγούμενης συγκατάθεσής σας. Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με την Dribe για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που βρίσκονται στην κορυφή. 

 • ΓΚΠΔ άρθρο 6.1.α. Οι πάροχοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης επεξεργάζονται ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 Αποδέκτες  Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με:  

 • Εταιρείες του ομίλου. 

 • Προμηθευτές και συνεργάτες, μεταξύ άλλων σε σχέση με παρόχους υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και με συμβούλους και μελετητές.  

 • Οι πάροχοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν, μεταξύ άλλων, να μοιράζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με τις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών: 

 • Άλλες οντότητες του ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκει ο πάροχος μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 • Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες ανάλυσης και έρευνας. 

 • Διαφημιστές. 

 • Άλλα άτομα που επισκέπτονται το προφίλ ή τη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (στο βαθμό που οι πληροφορίες σας είναι διαθέσιμες στο κοινό). 

 • Επιστήμονες και άλλοι ακαδημαϊκοί. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιοι πάροχοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης μοιράζονται τα προσωπικά σας δεδομένα στην πολιτική απορρήτου των επιμέρους παρόχων. Οι πάροχοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να διαβιβάσουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε παραλήπτες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες στις πολιτικές απορρήτου των επιμέρους παρόχων.  Διατήρηση Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που αναφέρονται.  

 • Οι πληροφορίες που συλλέγονται σε σχέση με το marketing αποθηκεύονται σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα για το marketing.  

 • Οι πληροφορίες που συλλέγονται σε σχέση με την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία σας μαζί μας μέσω των κοινωνικών δικτύων περιγράφονται λεπτομερέστερα στην ενότητα marketing και γενική υποστήριξη. Κατά γενικό κανόνα, απενεργοποιούμε τις λειτουργίες "άμεσων μηνυμάτων" στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν απαντάμε σε ερωτήματα που λαμβάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά μόνο για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των κανονικών καναλιών εξυπηρέτησης πελατών μας.  

 • Ο χρόνος λήξης των cookies μας αναφέρεται στην Πολιτική cookies 

 • Πληροφορίες που λαμβάνονται σε σχέση με αιτήσεις εργασίας και κενές θέσεις εργασίας, υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται σύμφωνα με τη δραστηριότητα επεξεργασίας "Προσλήψεις" 

 Τα δικαιώματά σας - Καθώς οι πάροχοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι λειτουργικά σε θέση να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να ικανοποιήσουν τα αιτήματά σας σχετικά με τα δικαιώματά σας στον ΓΚΠΔ, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε με τους παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  - Ωστόσο, εάν πιστεύετε ότι η Dribe μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημά σας καλύτερα από τους παρόχους κοινωνικών μέσων, τότε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης info@dribe.gr.       5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΣΩ GPS ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ (ΟΒΗ) Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά τη χρήση οποιουδήποτε οχήματος της Dribe, συλλέγεται ένας αριθμός δεδομένων σχετικά με το όχημα μέσω του τοποθετημένου φυσικού κουτιού (μονάδα OBD) και του GPS, μέσω των οποίων μπορεί να δημιουργηθεί μια εικόνα της χρήσης του οχήματος από εσάς. Ομοίως, τα μοτίβα στα τεχνικά δεδομένα του οχήματος, π.χ. κωδικοί βλαβών, μπορούν ενδεχομένως να αποκαλύψουν συγκεκριμένα πρότυπα χρήσης του οχήματος, π.χ. χρόνο χρήσης και μοτίβα οδήγησης με ιδιαίτερα βαριά φορτία στο όχημα. 

Σημειώστε ότι χρησιμοποιείται GPS ώστε να μπορείτε να κάνετε παραλαβή και επιστροφή εντός της συμφωνημένης περιοχής.  

Για τα ηλεκτρονικά ποδήλατα, είναι εγκατεστημένο μόνο το GPS και όχι το OBD, και το GPS ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση κλοπής ή μη παράδοσης σύμφωνα με τη σύμβαση ενοικίασης για την καταγραφή της θέσης του ποδηλάτου, για τα δεδομένα που συλλέγονται. 

 

6. ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ ΣΕ ΧΏΡΕΣ ΕΚΤΌΣ ΕΕ/ΕΟΧ  

Ορισμένα από τα Τρίτα Μέρη με τα οποία μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες, ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ. Παραδείγματος χάριν:  

- Microsoft Online Service, συμπεριλαμβανομένων των 365, Dynamics 365. Παρακαλούμε δείτε τον κατάλογο των τοποθεσιών από τις οποίες η Microsoft μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα. 

- Google LLC., συμπεριλαμβανομένων των Google Suite, Google Cloud και Google Analytics. Παρακαλούμε δείτε τον κατάλογο των τοποθεσιών από τις οποίες η Google μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα. 

  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χώρα έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως η λεγόμενη "ασφαλής τρίτη χώρα", διαφορετικά η διαβίβαση πραγματοποιείται βάσει των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Επιτροπής της ΕΕ ή του πλαισίου προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

- Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. 

- Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

- Ειδικότερα, έχετε το ανεπιφύλακτο δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης. 

- Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.   

- Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει εσείς οι ίδιοι σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (φορητότητα δεδομένων).  

  

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας info@dribe.gr ή του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρείας  dpo@kosmocar.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας (Λεωφ. Βουλιαγμένης 566-568, 164 52, Αργυρούπολη Αττικής) ή καταθέτοντας το αίτημά σας αυτοπροσώπως στην ως άνω διεύθυνση της εταιρείας.  

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας θα απαντήσει αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος. 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν αντίκειται στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600. 

 

8. ΑΛΛΑΓΕΣ 

Σε περίπτωση αλλαγών στην Πολιτική Απορρήτου, θα ενημερώνεστε με ειδοποιήσεις push στο smartphone σας ή/και μέσω άλλων σημείων επαφής της Dribe.