Το :Dribe Business Portal

Πώς μπορούμε να παραγγείλουμε ένα όχημα για έναν εργαζόμενο;

Με την :Dribe, ο Fleet Manager απλώς εγγράφει τον εργαζόμενο στο portal και του αναθέτει μια συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων. Στη συνέχεια, ο εργαζόμενος λαμβάνει ένα email που περιέχει μια προσωρινή σύνδεση για την εφαρμογή. Με την πρόσβαση στην εφαρμογή, ο εργαζόμενος μπορεί να ολοκληρώσει την εγγραφή του και στη συνέχεια να επιλέξει ένα νέο όχημα που ταιριάζει στις προκαθορισμένες οδηγίες της κατηγορίας που του έχει δωθεί πρόσβαση.