Εταιρικά οχήματα

Πώς πληρώνει κάποιος για ένα εταιρικό όχημα;

Όταν κάνετε κράτηση για ένα εταιρικό όχημα, το κόστος καλύπτεται από τον εργοδότη σας. Ανάλογα με τη συμφωνία με την :Dribe, η πληρωμή θα γίνει είτε μέσω μιας εγγεγραμμένης πιστωτικής κάρτας της εταιρείας είτε μέσω ενός συγκεντρωτικού τιμολογίου που αποστέλλεται στην εταιρεία. Θα πρέπει να καταχωρίσετε την πιστωτική κάρτα της εταιρείας σας (MasterCard, American Express ή κάρτα Visa — όχι χρεωστική κάρτα) στην εφαρμογή :Dribe. Η πληρωμή μίσθωσης θα αφαιρείται αυτόματα από αυτήν την κάρτα κάθε μήνα.