Ποια τα οφέλη της :Dribe για την εταιρεία;

Πως βοηθάει η :Dribe στη διαχείριση του στόλου μας;

Όλη η διαχείριση είναι αυτοματοποιημένη από το app προς το portal. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να διαχειρίζεται τα πάντα αυτόνομα.

Έτσι μπορείτε να αφιερώνετε το χρόνο σας σε αυτά που έχουν σημασία και να αφήσετε την :Dribe να χειρίζεται τα εταιρικά σας αυτοκίνητα.

Μέσα από το Business Portal, μπορείτε να:

  • έχετε πλήρη επισκόπηση των εργαζομένων, των εταιρικών αυτοκινήτων και των σχετικών πληροφοριών στόλου

  • δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε κατηγορίες οχημάτων για ομάδες εργαζομένων

  • ενημερώνετε την πολιτική οχημάτων σας σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας σας

  • βρίσκετε πληροφορίες για κάθε εταιρικό όχημα

  • διαχειρίζεστε ευκολα και γρήγορα τους χρήστες