Εταιρικά οχήματα

Τι είναι το εταιρικό όχημα;

Ως εταιρικό όχημα ορίζεται το εταιρικό αυτοκίνητο που σας παρέχει η εταρεία σας μέσω της :Dribe. Ανάλογα με την πολιτική της εταιρείας σας, η περίοδος δέσμευσης για αυτά τα οχήματα μπορεί να είναι είτε 1 είτε 6 μήνες. Μόλις ο διαχειριστής στόλου της εταιρείας σας σάς προσθέσει στην πλατφόρμα της :Dribe θα μπορείτε να έχετε πλήρη εικόνα όλων των διαθέσιμων εταιρικών οχημάτων απευθείας μέσα στην εφαρμογή.