Εταιρικά οχήματα

Ποια εταιρικά οχήματα μπορεί να χρησιμοποίσει κάποιος;

Η εταιρεία σας καθορίζει τόσο την πολιτική οχημάτων όσο και το πλαίσιο προϋπολογισμού για τους εργαζόμενούς της, που δικαιούνται εταιρικό αυτοκίνητο. Με βάση αυτήν την πολιτική, θα μπορείτε να δείτε όλα τα σχετικά εταιρικά αυτοκίνητα στην εφαρμογή :Dribe at Work που εμπίπτουν στα συγκεκριμένα οικονομικά όρια.