Πώς μπορούμε να γίνουμε Β2Β πελάτης;

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί κάποιος για να γίνει εταιρικός :Driber;

Πρώτα από όλα, η εταιρεία σας θα χρειαστεί να έχει προχωρήσει σε συνεργασία με την :Dribe. Στη συνέχεια, ο εργαζόμενος, θα χρειαστεί να διακαιούται εταιρικό αυτοκίνητο από την εταιρεία που εργάζεται.

Μπορεί να γίνει εταιρικός :Driber εάν:

  • Είναι τουλάχιστον 18 ετών.

  • Έχει έγκυρη άδεια οδήγησης.

  • Προσωρινές άδειες οδήγησης δεν γίνονται δεκτές.