Σημαντικοί αριθμοί εάν χρειαστείς βοήθεια για το όχημά σου

Βρες τους αριθμούς τηλεφώνου μας για την αντιμετώπιση τυχόν ζημιών στο όχημά σου:

Δήλωση ατυχήματος ή βλάβης

  • Επικοινώνησε με την Allianz για τη καταγραφή του συμβάντος.

  • Εφόσον απαιτείται όχημα αντικατάστασης, κάλεσέ μας για να το διευθετήσουμε.

2109988188

Οδική βοήθεια

Αν το όχημά σας είναι ακινητοποιημένο και χρειάζεται οδική βοήθεια, καλέστε στο:

21099888188

Όταν επικοινωνήσεις μαζί μας, παρακαλούμε να έχεις έτοιμα τα ακόλουθα:

  1. Τα στοιχεία επικοινωνίας σου

  2. Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος

  3. Αριθμό αστυνομικής υπόθεσης, εάν υπάρχει

Εάν υπάρχει αντισυμβαλλόμενος, παρακαλούμε να έχεις έτοιμα τα παρακάτω:

  1. Πληροφορίες του αντισυμβαλλόμενου

  2. Αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του αντισυμβαλλομένου

  3. Πληροφορίες για τυχόν μάρτυρες