Σημαντικοί αριθμοί σε περίπτωση ατυχήματος

Βρες όλες τις λεπτομέρειες και τα στοιχεία επικοινωνίας που θα χρειαστείς και με ποιον να επικοινωνήσεις εάν το αυτοκίνητό σου έχει υποστεί ζημιά.

Δήλωση ατυχήματος ή βλάβης

  • Επικοινώνησε με την Allianz για τη καταγραφή του συμβάντος.

  • Εφόσον απαιτείται όχημα αντικατάστασης, κάλεσέ μας για να το διευθετήσουμε.

2109988188

Οδική βοήθεια

Αν το όχημά σου είναι ακινητοποιημένο και χρειάζεται οδική βοήθεια, κάλεσε στο:

2109988188

Όταν επικοινωνήσεις μαζί μας, παρακαλούμε να έχεις έτοιμα τα ακόλουθα:

  1. Τα στοιχεία επικοινωνίας σου

  2. Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος

  3. Αριθμό αστυνομικής υπόθεσης, εάν υπάρχει

Εάν υπάρχει αντισυμβαλλόμενος, παρακαλούμε να έχεις έτοιμα τα παρακάτω:

  1. Πληροφορίες του αντισυμβαλλόμενου

  2. Αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του αντισυμβαλλομένου

  3. Πληροφορίες για τυχόν μάρτυρες

Θα προσπαθήσουμε να σε βοηθήσουμε αμέσως. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο δεν μπορεί να επισκευαστεί επιτόπου, θα έχεις την επιλογή να χρησιμοποιήσεις, για κάποιο χρονικό διάστημα, κάποιο άλλο όχημα. Επικοινώνησε μαζί μας σχετικά με αυτήν την επιλογή.