Τι ευθύνη έχει κάποιος για ένα εταιρικό όχημα;

Είστε υπεύθυνος να διασφαλίζετε ότι το εταιρικό σας όχημα τηρεί τα προγραμματισμένα διαστήματα service. Η οθόνη του οχήματος θα σας ειδοποιήσει όταν χρειάζεται service. Όταν έρθει η ώρα του service, απλά επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της μάρκας του οχήματος. Να θυμάστε ότι το service πρέπει να εκτελείται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για να διατηρηθεί η συμμόρφωση και να διασφαλιστεί ότι το όχημά σας παραμένει σε βέλτιστη κατάσταση. Εάν το όχημα χρειάζεται λάδι ή ψυκτικό, είναι επίσης δική σας ευθύνη να συμπληρώσετε αυτά τα υγρά. Λάβετε υπόψη ότι εάν προκληθεί ζημιά στον κινητήρα λόγω χρήσης λανθασμένου λαδιού ή ψυκτικού υγρού, η ασφάλεια της :Dribe δεν θα καλύψει τη ζημιά. Σε περίπτωση που το όχημά σας υποστεί ζημιά, πρέπει να καλέσετε αμέσως την ασφάλειά σας για να αναφέρετε το περιστατικό. Βρείτε λεπτομέρειες για την ασφάλιση εδώ. Θα σας βοηθήσουν και θα σας κατευθύνουν στο πλησιέστερο συνεργείο. Για τη δική σας ασφάλεια, καλό είναι να ελέγχετε τακτικά ότι η πίεση των ελαστικών είναι σωστή. Κάτι τόσο απλό μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλειά σας στον δρόμο.